Choď na obsah Choď na menu
 


Aký starý je Nový svet

28. 12. 2010

Už vyše sto rokov sa vo vedeckých kruhoch vedú spory ,kedy človek osídlil americký kontinent a akej rasy boli jeho objavitelia,kým sa z nich stali rôzne indiánske kmeneNeprestávajú diskusie o tom, ktorá civilizácia je v Amerike najstaršia a kto na tomto kontinente prvý vynašiel písmo. Posledné nezvyčajné objavy odpovedajú na všetky tieto otázky. Nové odhalenia sú však prekvapujúce a nútia nás inak hľadieť na históriu Nového sveta.

Šokujúca správa
Od začiatku 20. storočia sa predpokladá, že praľudia prešli zamrznutou Beringovou úžinou zo severu Ázie do dnešnej Kanady najskôr pred 10 až 12-tisíc rokmi. Odtiaľ sa pohli na juh, pričom ďalších tisíc rokov osídľovali Nový svet. Hoci v uplynulých rokoch bádatelia odhalili artefakty, ktoré by potvrdili, že človek žil v Amerike už pred 20-, či dokonca 40-tisíc rokmi pred n. L, vedci predpokladali, že dobývania Ameriky v prehistórii sa zúčastnili ázijské národy. V tejto oblasti však došlo v súčasnosti k vzrušujúcim odhaleniam. V Mexiku napríklad objavili lebky staré 13 tisícročí, čo znamená, že už vtedy kontinent obývali nielen Ázijci. Túto šokujúcu správu oznámila v decembri 2002 BBC. Vedci znova podrobili výskumom staré nálezisko a výsledok analýz radikálne
zmenil predchádzajúce poznatky. Mexickí a britskí vedci preanalyzovali ľudské pozostatky z konca 19. storočia z okolia mesta Mexiko a zistili, že tajomné lebky patria celkom odlišnému typu . v porovnaní s lebkami doteraz pokladanými za najstaršie v Amerike. Nielenže sú staré 13 tisícročí, ale majú aj predĺžený tvar. Takéto lebky majú napríklad typicky dlhohlaví Škandinávci, ale aj austrálski aborigéni! Lebky v súčasnosti vedci analyzujú, aby zistili, či najstaršími známymi Američanmi boli ľudia bielej, alebo čiernej rasy. Bez ohľadu na to už dnes priznávajú, že k osídleniu amerického kontinentu nedošlo v jednej migračnej vlne, ako si to doteraz mysleli, ale v niekoľkých. Doktorka Gonzalesová, ktorá vedie tento výskum, predpokladá, že predstavitelia skoršej rasy mohli prísť z okolia dnešného Japonska a pravdepodobne došli ku kalifornskému pobrežiu. To, čo doktorka Gonzalesová hovorí, vrhá nové svetlo aj na dávnejšie známe, ale neobjasnené artefakty po civilizácii Olmékov. Konkrétne ide napríklad o rôzne sochy z kameňa s veľkými hlavami, vysoké niekedy až tri metre. Veľká časť týchto sôch predstavuje ľudí negroidného alebo semitského typu.

Otras vo svete archeológie
Kultúra Olmékov, archeológmi označovaná ako prvá vyspelá kultúra amerického kontinentu, sa rozvíjala v oblasti Strednej Ameriky okolo roku 1500 pred n. 1. Podľa vedcov prišiel tento národ do južného Mexika zo severu kontinentu. Nepodarilo sa však zistiť, kde bola kolíska Olmékov. Možnože zakrátko to budeme vedieť, pretože sa práve podarilo vylúštiť ich písmo! Doteraz sa za najstaršie písmo kontinentu považovalo písmo Mayov. Ale najnovšie odhalenie archeológov z Floridy dokazuje, že už skôr, v 7. storočí pred n. 1., vynašli písmo Olmékovia. Správa o tom z decembra minulého roka otriasla svetom archeológie... Pravda, podozrenie, že Olmékovia používali písmo, existovalo už skôr: poukazovali na to znaky z niektorých sôch na stélach v Tres Zapotes a v Cerro de lás Mesas.

Olmékovia mali písmo
K prelomu došlo, keď v okolí La Venta skupina archeológov z Florida State University, ktorú viedla Mary Pohlová, objavila kamenné valce s nápismi. Výskumy ukázali, že náleziská pochádzajú z roku 650 pred n. 1. Na jednej z preskúmaných sôch (ktorá mohla slúžiť ako pečať) objavili vygravírované figúrky - symboly slov. Vedci tam našli znaky podobné znakom v písme Mayov a pripúšťajú, že na pečati je okrem iného zapísané aj meno olméckeho vládcu. Olmékovia boli prvými obyvateľmi Ameriky, o ktorých vieme, že mali podobnú politicko-štátnu štruktúru. Písmo bolo spôsobom komunikácie o moci a vplyve. Najstaršie hlavné centrá olméckej kultúry boli mestá: San Lorenzo, Tres Zapotes, La Venta a Cerro de lás Mesas. Archeológia nevie veľa o každodennom živote Olmékov, ale nepochybuje o tom, že tento národ rozvinul neobyčajnú kultúru. Olmékovia mali veľké matematické a astronomické poznatky, mali dva druhy kalendárov: náboženský (260-dňový) a svetský, v ktorom mal rok 365 dní + jeden doplnkový. Dnes je už isté, že pred 2650 rokmi Olmékovia mali aj písmo...

Ešte staršia kultúra ako olmécka!
Podľa doterajších vedeckých teórií Mayovia boli prvou stredoamerickou kultúrou, ktorá používala písmo. Dnes je zrejmé, že olmécka forma písomnej komunikácie bola pravzorom pre neskoršie americké kultúry...
Olmécka kultúra zanikla okolo roku 200 - 100 pred n. 1. Ako, nevieme. Ďalší výskum písma Olmékov umožní odhaliť tajomstvá tohto záhadného národa. Vtedy možno spoznáme prastaré americké poémy a legendy. Hoci možno nebudú najstaršie. V Južnej Amerike totiž vedci natrafili na stopy, ktoré dokazujú, že tam kedysi dávno existovala rozvinutá civilizácia, oveľa staršia ako olmécka! Ešte donedávna vedecký svet predpokladal, že osady, objavené na pobreží Pacifiku (z roku 1800 pred n. 1.), sú najstaršími na americkom kontinente. Ale koncom mája v roku 2001 skupina archeológov vykopala oveľa staršie ruiny v Carale, ktorý sa nachádza v strednom toku rieky Šupe, v centrálnej časti Peru, asi 200 kilometrov na sever od Limy. Analýzy ukázali, že to mesto existovalo už v roku 2627 pred n. 1. Čaral, známy už od roku 1905, začali vedci dôkladnejšie skúmať až v posledných rokoch. Objavili tam ruiny obytných budov a chrámy. Časť tamojších kamenných pyramíd bola situovaná okolo rozľahlého námestia. Najväčšia z nich je vysoká 9 metrov (toľko, čo dnešný dvojposchodový dom). Mesto spolu s obrábanými pólami zaberalo 100 hektárov. Objavili tam aj zavlažovacie kanály, čo svedčí o tom, že obrábanie polí tam bolo oveľa staršie, ako sme mohli predpokladať.
Čaral zatiaľ vedci preskúmali len čiastočne a ďalšie práce môžu priniesť nové prekvapujúce objavy. V každom prípade je už dnes jasné, že história Ameriky sa vyvíjala celkom inak, ako vedci doteraz predpokladali.
Jeden z objaviteľov ruín Čaral J. Haas povedal: „To je najranejšie mesto s monumentálnou architektúrou a poľnohospodárstvom, aké na tejto pologuli poznáme. Nieje to mesto ,len o trocha staršie' od doteraz známych. Možno ho považovať za miesto zrodenia civilizácie na americkom kontinente." Otázka, kto vlastne dobyl Ameriku: bieli kočovníci, austrálski Aborigéni (ktorí sa po tisícročiach stali Olmékmi?), zostáva. Už dnes však možno pochybovať o tom, že mesto Čaral bolo naozaj prvou metropolou Nového sveta. Je zrejmé, že história amerického kontinentu siaha oveľa hlbšie do minulosti, ako vedci predpokladali, a že ju bude potrebné napísať znova.