Choď na obsah Choď na menu
 


Civilizácia na rozhraní

28. 12. 2010

Rozvoj našej civilizácie založený v posledných dvoch storočiach na výlučne racionálnom pohľade na svet spôsobil, že takzvané vedecké prognózy sa, paradoxne, nenaplnili. Na druhej strane "nereálne vízie rôznych prorokov, áno. Pravdu mal "fantasta" Jules Verne a takisto Nostradamus, ktorý už v 16. storočí predpovedal vládu Napoleona, Hitlera, Stalina, ale aj pád atómovej bomby a už pred piatimi storočiami hovoril o rastúcich nepokojoch na Blízkom východe, vojne v Iraku a chemickej zbrani...

Proroctvá sa zhodujú

Pozrime sa však,v čom sa väčšina proroctiev zhoduje.

Samozrejme,za"najdôveryhodnejšie" možno považovať nielen proroctvá Nostradama, Sibyly či spiaceho proroka Ameriky Edgara Cayceho, ale aj mnohé vízie Američanky Jeany Dixonovej či vodcov indiánskych kmeňov Hopi, Navaho, Čerokézov...

Z viacerých proroctiev vyplýva, že časom narastajúcich ťažkostí budú roky 1978 - 2003. Potom by podľa viacerých autorov malo dôjsť k vypuknutiu vojny. Dokedy bude trvať, v tom sa proroctvá líšia. Platí však zásada, že čím bližšie k udalosti, tým je proroctvo presnejšie. Napríklad jasnovidná mníška Ľudmila z Čiech v 10. storočí tvrdila, že vojna potrvá do roku 2007, a potom sa "český lev

a poľský orol spoja, aby čelili spoločnému nepriateľovi". Faktom však je, že tretiu svetovú vojnu predpovedali viacerí vizionári už na päťdesiate a ho

tom šesťdesiate roky 20. storočia. A pravdou je, že v tom čase k nej naozaj veľa nechýbalo. Je však známe aj to, že vysielaním pozitívnych myšlienok a modlitieb možno udalosti oddialiť. Nie náhodou všetky mystické spoločenstvá, mnohé náboženstvá a duchovné komunity vyzývajú v posledných rokoch k modlitbám a meditáciám za mier.

Spielhernd, ktorý zomrel v roku 1783, prorokoval: "Niektorí ľudia budú chcieť a niektorí nehudú chcieť vidieť znamenia vo vzduchu a na zemi..." A aké budú tieto znamenia? Podľa väčšiny vizionárov sú už tu: zatmenia Slnka, "čoraz viac vlasatíc" (komét), znásobenie nerestí a zla, honby za majetkom. Nemecký mních kapucín napríklad predpovedal, že začiatok konca nastane: "Keď ženy už nebudú vedieť, čo majú nosiť, jeden rok to hudú krátke šaty, nasledujúci dlhé, hneď voľné a hneď farebné a znova čierne... Boh potresce tento svet."Konfliktný Blízky východ

Americká jasnovidka Jeane Dixonová vo svojich proroctvách na roky 1994 - 2004 predpovedala americko-európsku vojnu s východnými krajinami a na roky 2005 až 2020 americko-čínsku vojnu, pričom obe vojny súvisia s Blízkym východom. Podľa Dixonovej sa má tretia svetová vojna začať bojmi o Izrael. Aj Dixonová, tak ako mnohí pred ňou, spomína nebeské znamenia - "Slnko stmavne, Mesiac a hviezdy nebudú žiariť. Tri dni a tri noci bude úplná tma... Potom vo Svätej zemi zasvieti na oblohe znak kríža."

Vízia Dixonovej o mierovom období (po roku 2037, zrode nového kresťansko-židovského náboženstva) sa zhoduje s prognózami Edgara Cayceho, ktorý takisto hovorí o "novom období ľudstva". Ale ešte predtým má dôjsť podľa Cayceho k nasledovnému: "Zem sa najskôr zatrasie v západnej časti Ameriky. Potom sa väčšia časť Japonska ponorí do oceánu. Severná časť Európy sa zmení v jednom okamihu. V okolí východného pobrežia USA sa vynorí nová pevnina. Dôjde k premiestneniu zemskej osi a oblasti s miernym podnebím sa zmenia na tropické."

Nielen podľa spomínaných novších vizionárov, ale aj podľa Sibyly ku všetkým týmto kataklizmám dôjde po veľkom rozpore v Izraeli, ktorý potrvá 153 mesiacov a začne sa štvrť storočia po konci druhého tisícročia. V tých dňoch na Petrov stolec (pápežský) zasadne posledný pápež - Peter. Podľa čarodejníka kmeňa Čerokézov sa cyklus pokoja a šťastia skončí tesne pred rokom 2100 pádom meteoritu či kométy na Zem.Federácia v strede Európy?

Na začiatok nového tisícročia predpovedali známi i menej známi vizionári vojnový konflikt. Napríklad popri už spomínaných známych jasnovidcoch v roku 1907 skromný švédsky rybár Anton Johanson predpovedal: ,.Za 120 rokov oddnes dôjde k nečakanému útoku Ruska na škandinávske krajiny. Zakrátko potom na Rusko zaútočí Čína. Dôjde k výmene vojenských úderov, následkom ktorých stratí život štvrtina obyvateľov zemegule.

Spojené štáty sa po dlhom váhaní postavia na stranu Ruska, ale nerozhodnú sa pre bezprostrednú intervenciu. Nemci, v snahe využiť angažovanosť veľmocí do boja s Čínou, udrú na Poľsko. Konflikt nepotrvá dlho, pretože na obranu krajiny sa postavia Česi, Maďari a Rumuni, ale aj Anglicko a Francúzsko. Konečne nastane pokoj, ale Poľsko, nedôverujúc Nemcom, vytvorí federáciu Ukrajiny, Maďarska, Čiech a Rumunska..." O Slovensku ani zmienky. Treba však dodať, že pred sto rokmi sme predsa ako štát neexistovali - boli sme len súčasťou Rakúsko-Uhorska... Ako vyplýva zo spomínaných predpovedí prvou vojnou môže byť vojna ekonomická (od roku 2003 do roku 2007), ktorí má byt súčasťou všetkými vizionármi predpovedanej tretej svetovej vojny; má trvať až do roku 2028, čiže 21 rokov! Až potom nastane mier trvajúci 72 rokov. Potom má dôjsť k najväčšej zo všetkých ľudských vojen, po ktorej zostanú na Zemi len zvyšky súčasnej civilizácie a "živí hudú závidieť mŕtvym". Dixonová však ešte predtým predpovedá, že ľudstvo "postihne veľká pliaga, čo spôsobí pád veľkých miest, ktoré sa z úpadku už nikdy nepozdvihnú. Človek sa bude báť pristúpiť k človeku. Dokonca aj lekári sa budú báť poskytnúť pomoc.Svet po katastrofe

A čo nastane po útoku Východu proti Západu? Veľmoci Rusko a USA - hudú také oslabené, že už nehudú nič znamenať. Rusko stratí časť Sibíri v prospech Číny a, ako predpovedal Cayce, "veľká nádej sveta sa objaví zásluhou náboženského vývinu Ruska". Mimochodom, Cayce predpovedal aj pád komunizmu, rozmach kresťanstva v Rusku atď. Vysoko v Himalájách existuje duchovné centrum sveta, odkiaľ sa každý deň o tretej hodine nadránom šíria modlitby do celého sveta. Tam je duchovná sila, z ktorej čerpajú svoju inšpiráciu vizionári rôznych epoch. Tisícročia staré tibetské proroctvá hovoria o posolstve šťastia, ktoré prináša nová hviezda po skončení poslednej vojny. Stratená rovnováha sa obnoví a tí, ktorí nie sú hodní vnímať odraz veľkého svetla, zahynú. Lebo keď sa národy vzdajú duchovných princípov a túžia výlučne po pozemských statkoch a pôžitkoch, zničia vo veľkých vojnách to, čo dovtedy pokladali za svoju najvyššiu hodnotu.

Všetko toto prakticky potvrdzuje vo svojich víziách aj spiaci prorok Cayce, ibaže používa trocha iný slovník. Treba povedať, že všetky jeho vízie o vojnách, atómovej bombe i lete na Mesiac sa splnili (zomrel v roku 1945). My by sme však nemali zabúdať na silu dobrých myšlienok, ktoré môžu zmeniť aj tú najčernejšiu budúcnosť. V tomto zmysle by sme mali spomínané vízie vnímať ako výstrahu. Ak väčšina z nás vyšle denne aspoň jednu silnú myšlienku s predstavou pokoja, mieru a lásky, budúcnosť môžeme ovplyvniť.