Choď na obsah Choď na menu
 


Kromaňonci poznali kalendár

28. 12. 2010

Pohľad na život našich dávnych predkov sa skutočne mení zo dňa na deň a čoraz prekvapenejšie zisťujeme, že neboli ani "primitívni", ani brutálni a vôbec už nie hlúpi. Potvrdzuje to aj výsledok výskumov nemeckého vedca mníchovskej univerzity Dr. Michaela Rappengluecka.Tento známy odborník tvrdí, že lovci mamutov a obrovských jeleňov pred mnohými tisícročiami používali mesačný kalendár a maľovali precízne mapy neba

Približne pred tridsaťtisíc rokmi sa začala éra umenia a metafyziky. V jaskyniach od Pyrenejí po Ural vtedajší "človek z Cró Magnone" maľoval na skaly obrázky zvierat. Z tých čias sa zachovali aj tajomné znaky, ktoré veda nazýva symbolmi. Čo vyjadrovali? Ukazuje sa, že postavy boli umiestnené podľa starostlivo premysleného plánu. Najväčším problémom je interpretácia nálezísk. Archeológovia, ktorí vykopávajú prastaré kamenné stavby a nájdu v nich vedome poskladané skaly, tvoriace vyvýšeninu, riskujú tvrdenie, že to bola svätyňa a skaly vytvárali oltár.Či to tak bolo pred mnohými tisícročiami,nemôžeme vedieť.Keď sa chce bádateľ držať faktov, píše o "architektonickom objekte", ale nikto nikdy nepostaví "architektonický objekt", každá stavba čomusi slúži, ale nie architektúre. V túžbe po vecnosti a objektivite sa bádateľ ani zďaleka nepriblíži k pravde. Ale doktor Rappenglueck búra doterajšie zvyklosti. Podľa nemeckého vedca niektoré zo skalných malieb, ktoré majú 16,5 tisíca rokov v slávnej jaskyni Lascaux vo Francúzsku, nie sú ničím iným ako mesačným kalendárom. Navyše maľby spred 14 tisíc rokov na stenách jaskyne Cueva di EI Castillo v horách Pico del Castillo v Španielsku sú mapami neba. Súhlasia s ním aj iní aretácie a že možno objavil najstarší dôkaz ľudského záujmu o Mesiac a hviezdy. Výsledky výskumov doktora Rappengluecka ukazujú, že intelektuálny život kromaňoncov, našich predkov spred mnohých tisícročí, bol neobyčajne rozvinutý. Pamätajme, že kým obyvatelia jaskyne v Lascaux takmer pred 17 tisíc rokmi umiestnili na skalnú stenu malé bodky pri maličkých zvieratách-býkovi, antilope a koňovi, ktoré symbolizujú 29-dňový mesačný cyklus, museli veľmi dlho hľadieť na nebo, merať a - zapisovať. Akým spôsobom zaznamenávali svoje postrehy potomkom? Existovalo nejaké písmo jaskynného človeka? To je ďalšia záhada. Pradávny záujem človeka o meranie času a spojenie medzi nebom a ľuďmi nemožno podľa nemeckého vedca spochybniť. Ide o "prehistorické mapy kozmu", lebo pre kromaňonského človeka bolo nebo plné zvierat a "sprevádzajúcich duchov". Dokumentuje to jedna z malieb v jaskyni v Lascaux predstavujúca býka, tajomného človeka-vtáka a zvláštneho vtáka na konári. Oči týchto postáv odzrkadľujú tri hviezdy: Vegu, Deneb (tabut) a Altaira, tvoriace konšteláciu tzv. Letného trojuholníka. Navyše podľa počítačových simulácií bol tento fragment neba pred.l7 tisíc rokmi najviditeľnejší v skorú jar a zároveň nikdy nemizol za horizont. Všetko teda potvrdzuje, že išlo o prehistorické kalendáre, planetáriá, ktoré možno slúžili na náboženské účely i astrologické výpočty. To všetko mení náš doterajší obraz kromaňonca ako brutálneho lovca v koži, ktorý pomocou temných magických praktík maľoval pred lovom zvieratá na skaly.