Kolem 20. dynastie bylo královské pohřebiště v Údolí králů opuštěno a začalo plenění hrobek. Jen díky oddanosti thébských kněží, kteří mumie odstranili z původních pohřebních komor

a ukryli jinde, byla zachována těla
zemřelých faraonů.

Mumie byly objeveny ve dvou úkrytech - v lokalitě Dér el-Bahrí (DB 320) a ve hrobce

Amenhotepa II. v Údolí králů (KV 35), kde je objevila Egyptská památková správa (1881) respektive Victor Loret (1898).

Amenhotep I.

Amenhotep I. Ani původní místo pohřbu tohoto panovníka (podobně jako například Ahmose, Thutmose II. nebo Ramesse VII.) neznáme. Jeho mumie byla nalezena ve skrýši v Dér el-Bahrí a má na sobě několik štítků, které zaznamenávají různé události týkající se jakékoliv mumie.

Ze štítků se dozvídáme, že k restaurování došlo v 6. roce vlády Nesbanebdžeda, další v 10. roce vlády Siamona a umístěna do skrýše v Dér el-Bahrí byla za vlády Šešonka I. (faraon 22. dynastie).

Amenhotep I. zemřel v roce 1504 př.n.l.

Thutmose II.

Thutmose II. Původní místo, kde byl tento faraon pohřben není známo. Vládl pouhé tři roky a u jeho těla nebyly nalezeny žádné předměty pohřební výbavy. To vzbudilo pozornost a vyvolalo řadu teorií.

Podle jedné byl pohřben spolu s otcem Thutmosem I. (nevíme ale kde), podle jiné byl pohřben v hrobce v Údolí králů (KV 42) nebo v Dér el-Bahrí (DB 358). Jeho tělo bylo nakonec ukryto v Dér el-Bahrí v rakvi se štítkem, podle kterého byl ze své hrobky přenesen do této skrýše v 6. roce Nesbanebdžedovy vlády (faraon 21. dynastie).

Thutmose II. zemřel v roce 1479 př.n.l.

Thutmose IV.

Thutmose IV. V roce 1898 objevil Victor Loret  dvě skupiny mumií ve dvou vedlejších místnostech pohřební komory Amenhotepa II. Mumie Thutmose IV. zde ležela spolu s dalšími osmi osobnostmi včetně Amenhotepa III., Merenptaha, Sethiho II., Siptaha, Ramesse IV., Ramesse V., Ramesse VI. a těla ženy, která byla nazvána "neznámá

žena D".

Zdá se, že všechny mumie sem byly umístěny ve stejné době - přibližně ve 12. nebo 13. roce vlády  Nesbanebdžeda.

Thutmose IV. zemřel v roce 1387 př.n.l.

Sethi I.

Sethi I. Mumie otce Ramesse II. byla objevena ve skrýši v Dér el-Bahrí a na jejím víku byly vyryty dvě velké kartuše se jménem panovníka a o něco níže tři štítky z doby Hrihora a Pindožema II. (faraoni 21. dynastie).

Původní hrobka tohoto panovníka je považována za nejkrásnější z hrobek v Údolí králů (KV 17) a jejím objevitelem byl italský dobrodruh a cestovatel Giovanni Battista Belzoni a proto je také známá pod názvem "Belzoniho hrobka".

Sethi I. zemřel v roce 1279 př.n.l.

Ramesse II.

Ramesse II. Mumie tohoto panovníka 19. dynastie, který je nepochybně nejslavnějším panovníkem nejen této dynastie a celého období Nové říše, ale dost možná nejslavnějším panovníkem v dějinách starověkého Egypta

, byla nalezena Egyptskou památkovou správou
v roce 1881 v Dér el-Bahrí.

U příležitosti výstavy o Ramessovi II., která se konala v roce 1976 v Louvru, opustila mumie egyptskou půdu a ve Francii byla přivítána se všemi poctami, které jsou obvyklé pro důležitou hlavu státu. Za osm měsíců se vrátila do Egypta, ale ještě
předtím byla podrobena detailní analýze
a restaurována.

Ramesse II. Jednou ze zvláštností této mumie jsou dochované husté světlé vlasy, které se u ostatních mumií nedochovaly.

Více informací

o tomto faraonovi najdete v části věnované faraonům období Nové říše
. Ramesse II. zemřel v roce 1212 př.n.l. a přežil několik svých synů.

Merenptah

Merenptah Tělo Merenptaha, důležitého faraona 19. dynastie a nástupce Ramesse II. bylo nalezeno v hrobce Amenhotepa II. v Údolí králů, kam bylo přesunuto z původní hrobky (KV 8).

Mumii tohoto faraona (vládl 9 let) objevil Victor Loret v roce 1898, když objevil hrobku faraona Amenhotepa II.

Merenptah zemřel v roce 1202 př.n.l.