Choď na obsah Choď na menu
 


Rozvinutý systém kanalizácie

20. 8. 2010

Rozvinutý systém kanalizácie

Najudivujúcejším aspektom mesta ale ostáva systém kanalizácie – ľudia z Mohendžo-Dara vyzdvihli úroveň verejnej a osobnej hygieny na stupeň nedosiahnutý v mnohých častiach dnešného sveta. Každý dom, malý alebo ve...ľký, bol napojený kameninovým potrubím prechádzajúcim stenami a ústiacim do malého samostatného odkvapu. Toto sa potom napájalo na centrálne kanály. V pravidelných rozostupoch boli umiestnené priekopy, kde sa spájali hlavné kanály. Boli uspôsobené na zachytávanie najťažšieho odpadu, aby sa nezapchali.
Všetky domy mali tiež kúpeľne – na ten čas ďalší skvelý pokrok – do ktorých voda bola čerpaná z mnohých studní po celom meste, z ktorých niektoré boli prístupné na ulici, iné dokonca umiestnené v domoch samotných. Všetky mestá civilizácie z údolia rieky Indus majú rozvinuté stavby a usporiadaný systém správy založený na poľnohospodárskej ekonomike.

Mnohé z domov boli postavené na plošinách z tehál, ktoré ich mali chrániť pred sezónnymi záplavami a časté boli aj viacposchodové príbytky. Medzi ďalšie budovy patrili veľké stavby, ktoré mohli slúžiť na skladovanie obilia a vykonávanie správy. Staroeurópski obyvatelia tiež vyvinuli systém piktografického písma. Bolo nájdené veľké množstvo hlinených pečatidiel nesúcich záznamy v tomto jazyku, ale bohužiaľ zatiaľ neboli rozlúštené.