Choď na obsah Choď na menu
 


Veda a technológia

14. 8. 2010

Tieto vety boli napísané v roku 1910. Pán
profesor Girgensohn zažil v najlepšom prípade úsvit utópie. My žijeme uprostred
utopickej reality. Čo sa mňa týka, nedávam teológii v doterajšom zmysle veľké vyhliadky
do budúcnosti. Teológovia môžu veriť na zjavenie, no nikdy sa im nepodarí
urobiť racionálnym niečo, čo racionálne nie je. Pritom nechcem popierať vedecký
charakter systematickej teológie. Tá porovnáva texty s historickými faktami,
vydáva rukopisy alebo sa pokúša komparatívnou analýzou vyhodnocovať viaceré výpovede.
Napríklad:
Ktorí proroci kde a kedy povedali niečo o
Mesiášovi? Ktoré z týchto výpovedí sú zrozumiteľné, ktorým netreba pripisovať
veľkú váhu, ktorý výrok si treba vykladať iba všeobecne, s ktorým výrokom sa
zhodujú slová proroka XY? Keby si teológovia už len preto nárokovali označenie
„vedcov“, nemám námietky - odhliadnuc od termínu „teológia“. Koniec koncov toto
slovo sa skladá zo slov theos (= Boh) a logos (= slovo): slovo Božie. A práve
týmto sa teológia nezaoberá. Všetci teológovia sú síce z hĺbky duše
presvedčení, že sa zaoberajú slovom Božím - inak by si tento odbor nikdy
nezvolili, no práve toto presvedčenie už je vierou. Teológovia veria, že sväté
i menej sväté texty pochádzajú z úst Božích, že ich Boh diktoval alebo povedal
vyvoleným. Čo zostane z textov, ak zmizne viera?
Texty. Stratili iba svoju posvätnosť. Možno si
ich vážiť, lebo sú staré, možno s nimi zaobchádzať s úctou, lebo opisujú
udalosti z historicky neznámych čias, bolo by ich treba vedecky analyzovať,
lebo obsahujú nesmierne zaujímavý materiál. Len čo odpadne viera v posvätnosť
textov, možno vecne diskutovať. Iba naša predstava o posvätnosti týchto textov
bráni modernej analýze.
Na druhej strane PALEO-SETI-FILOZOFIA je
takisto otázkou názoru, ktorý je síce skvele zdôvodnený, ale zatiaľ nedokázaný.
Je na tom teológia ináč? Kde sú exaktné vedecké dôkazy pre jej názory? Je dávno
známe, že niet nič subjektívnejšie ako vkus a proti gustu žiadna dišputa. A
predsa sa dišputuje, lebo výmena generácií spolu s duchom doby uvádza ľudí do
vnútorného zmätku. Jedni si chcú uchovať pevný hrad svojej viery, iní túžia po
vysvetlení. Slovo „veda“ vzniklo zo slova „vedieť“.
V zmysle exaktnej vedy sú poznatky teológie
neupotrebiteľné. Sú plné protirečení a napokon sú otázkou viery a citu
tej-ktorej školy. To isté platí aj o PALEO-SETI-FILOZOFII. Ibaže tá má vytýčenú
jasnú líniu, ktorá sa snaží urobiť nepochopiteľné jasným a ktorú rozum víta.
PALEO-SETI-FILOZOFIA vnáša zmysel do predvčerajších nezmyslov. Okultisti by
vlastne mohli zhasnúť svoje lampy a príslušníci tajných bratstiev vyzliecť
svoje kutne. Po tisícročia vynikajúco predávaná viera nachádza čoraz ťažšie
kupujúcich. Iba pomocou súčasných poznatkov je možná zrozumiteľná interpretácia
minulosti. A nie je to dajaká hlúpa náhoda, je to v podstate veci. Ako vieme,
jablko padne zo stromu, keď je zrelé. Preto môj praotec vôbec nemohol prísť na
myšlienky, ktoré ja dnes zastávam. Vesmírne lety preňho neexistovali, o génoch
a génových manipuláciách nevedel nič a anjeli boli preňho nedotknuteľnými
poslami Boha. Hologram by bol považoval za víziu a televízor za hovoriace sklo.
Nech je požehnaný kameň svätého Berlitza!
Ani závoj sa nepoodhaľuje preto, že sa blíži
koniec tisícročia, ale preto, že veda a technika otvorili krídla brány. Keby
ľudia až v roku 2100 začali diskutovať o možnosti letov do kozmu, objavili
počítač a dešifrovali genetický kód, nemohli by sme ani my nastoliť otázky,
ktorými sa dnes zaoberáme. Predstavme si, že môj prastarý otec pred dvesto
rokmi urobil úžasný objav. V osamelej jaskyni našiel popísané tabuľky, ktoré
učení muži dešifrovali. Písalo sa na nich o ceste z akéhosi vzdialeného sveta
na Zem. Obyvatelia Zeme, písalo sa na tabulkách, prijali návštevníkov
nepriateľsky a nepohostinne. Čo by si môj prastarý otec a učení muži pred
dvesto rokmi s takými tabuľkami počali? Pripísali by neznámym autorom „úžasnú
fantáziu“ a hovorili by o alegóriách. Čím by sa myslela rada: Buďte priateľskí
k cudzincom, aj keď neviete, odkiaľ prichádzajú. Učenci pred dvesto rokmi by z
popísaných tabuliek urobili epos, no vzhľadom na ich časový horizont bolo
nemožné, aby ich osvietila myšlienka na budúce vesmírne lety. Pred dvesto rokmi
o tom rozumne uvažujúci ľudia nemohli vážne diskutovať.
Vôbec nejde o zadubenosť inak zmýšľajúcich -
hoci aj tento druh si bezohľadne žije vo svojej veži zo slonoviny. Ide o dobový
pohľad na odveké otázky ľudstva. A nájsť odpovede na ne musí byť dnes oveľa
ľahšie ako za čias našich prarodičov. Dnes nejestvuje cirkevná kliatba, hon na
čarodejnice je zrušený a moderné prostriedky komunikácie umožňujú rýchle
rozšírenie nových teórií. Dokonca chápem tých vojakov viery, ktorí sa zaťato
pokúšajú zahatať cestu novým myšlienkovým prúdom. Môžu ich zdržať, ale žiadna
moc na svete nedokáže zabrániť šíreniu nových poznatkov. To, čo je v jednej
krajine zakázané pod kuratelou náboženstva či ideológie, vyvíja sa v inej
krajine o to nerušenejšie.
Moji kritici sa ma vždy znovu pýtajú, čo pre
všetko na svete mi dáva takú istotu, že sa uberám správnou cestu. Moja
myšlienková stavba koniec koncov nie je nič iné, iba fixná idea, ktorú ničím nemôžem
dokázať. Okrem toho postupujem veľmi selektívne, vyberám si zo starých textov
tie pasáže, ktoré moju teóriu podopierajú, a zvyšok ponechávam bokom.