Choď na obsah Choď na menu
 


Citáty a výroky

21. 8. 2010

.,,Niekto žije ,aby jedol,ja však jem,aby som žil.."


"Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť sám sebou."


,Iní ľudia žijú, aby jedli, ja však jem, aby som žil."


,,Nie je choroba milovať, ale nemilovať."


,,Viem, že nič neviem."

,,Život bez skúšok nestojí za žitie."


,,Vzdialenosť nezabráni priateľstvu.môže len obmedziť jeho vykonnosť."

 

SOKRATES

 

,,Odkiaľ máme život? Z lásky. bez čoho by sme boli stratení?


Bez lásky. Čo nám pomôže všetko prekonať? Láska."


,,Ak chceš mať dobrý život, nesmieš sa starať o minulosť."


,,Bez sebaobetovania nie je možné nijaké priateľstvo."


,,Človek nestráca vždy, keď sa niečoho zrieka."


,,Existuje šťastie, lenže ho nepoznáme; ba aj by sme ho poznali, lenže si ho nevieme vážiť."


,,Humor je jedným z prvkov génia."


..Keby s deťmi neboli nijaké starosti, kam by sme dospeli?,,


,,Keď si žiadaš rozumnú odpoveď,musíš položiť rozumnú otázku."


,,Mladosť neni obdobie zivoťa ale duševný stav"


,,Nádeje dieťaťa je chlapec nádejou chlapca je muž."


,,Nepriateľ nechce -priateľov nesmie setriť."


GOETHE

 

,,Človek má predsa len svoje hranice, a bude ich mať vždy,,


,,Dôležitá vec je neprestať sa pýtať."


,,Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to."


,,Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý."


,,Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to."


,,Muž sedí s krásnym dievčaťom hodinu, ale zdá sa to menej ako minútu. Ale povedzte tomu istému mužovi, aby sedel na horúcich kachliach minútu, je to dlhšie ako hodina. To je relativita."

,,Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote."


,,Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka."


,,Quantová technológia je veľmi pôsobivá. Ale vnútorný hlas mi hovorí, že to ešte nie je reálna vec. Teória vraví veľa, ale to nás tažko priblíži bližšie k tajomstvám Starších. V každom prípade som presvedčený, že On sa nehrá kocky."


,,Som dosť veľký umelec na to, aby som kreslil sobodne podľa mojej predstavivosti.

Predstavivosť je dôležitejšia ako vzdelanie.. Vzdelanie je obmedzené. Predstavivosť obklopuje svet."


,,Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy. "


ABERT  EISTEIN

 

,,Milovať znamená želať blížnemu, čo je dobré, ale želať mu to z lásky k nemu, nie z lásky k sebe."

,,Priateľstvo je jedna duša prebývajúca v dvoch telách."

,,Rozhnevať sa na správnu osobu, v správnej miere, v správnom čase, správnym smerom a správnym spôsobom - to nie je ľahké a nie každý to dokáže."

,,Z vyučovania sa nemá robiť hra, lebo učenie nie je pre deti hrou. Je spojené s námahou a nutnosťou."


ARISTOTELES

 

,,..Starajúc sa o štastie iných nachádzame svoje vlastné.."

"Každý, kdo se snaží být velikým, musí ukázat co velikost vyžaduje."

” Dobro je syntéza pravdy, krásy, sebestačnosti, dokonalosti a naplnenia...”

” Zákon je kráľom všetkých smrtelných i nesmrtelných...”

”... kde je zákon neobmedzeným pánom a kde sú vladári sluhami zákonov, tam vidím záchranu a uskutočňovanie všetkých dobier, ktoré bohovia dali obciam”

”Jednotlivým zákonom či súboru zákonov má predchádzať zvláštny úvod v ktorom zákonodarca dohovára občanom aby vo veci ktorej sa zákon týka konali dobro a vystríhali sa zla”

”Politik je skutočne kráľovský muž, osobnosť s kráľovskou dušou ktorej je vlastná múdrosť jemnocitnosť a autorita”

”Štát je natoľko dobrý nakoľko má dobrú vládu”


”Štát vznikol vtedy keď nikto z nás nebol schopný dostatočne sa postarať o uspokojovanie svojich potrieb a bol odkázaný na pomoc iných ľudí”

”Zákony by nesplnili svoju úlohu keby iba hrozili zakazovali a prikazovali...”

Človek ktorý dokáže svoje žiadosti a túžby podriadiť rozumu, človek vyrovnaný, vyznačujúci sa sebakontrolou a sebadisciplínou si zaslúži označenie sofrón”

"Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale na celej obci, ako sa dieťa vyvíja."

"Pravda je krásna a trvalá vec."


PLATÓN


"Ak chceš byť milovaný, miluj!"

"Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný."

"Bohatstvo múdremu slúži, no hlúpemu vládne."

"Čas odhalí pravdu."

"Človek, ktorý myslí len na seba a vo všetkom hľadá výhody len pre seba, nemôže byť šťastný."

"Ak chceš byť šťastný, ži pre druhých.",,

"Dĺžka života závisí od vonkajších vecí, nie odo mňa. Na mne len záleží, ako prežijem čas, ktorý mi bol daný."


"Jedinou úctou hodnou Boha je poctivý život."

"Keď sa dívaš na dar, dívaj sa aj na darcu."

"Kto rozhodol spor bez vypočutia druhej strany,nebol spravodlivý, aj keby rozhodol správne..."

"Možno mi chýba vychovanie a utrpím ešte veľa rán pre svoje jediné prianie: Byť sám sebou a nebyť sám.!"

"Najlepším liekom na hnev je čas."

"Neverte, že človek sa môže stať šťastným nešťastím druhých. "


"Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame. "

 

SENECA


"Láska - čím viac jej dávam, tým viac jej mám."

"Názory ľudí sú časťou ich šťastia."

"Nebolo dosiaľ filozofa, ktorý by trpezlivo znášal bolesť zubov."

"Priateľ by mal znášať priateľove slabosti."

"Rany, ktoré si človek spôsobí sám sa ťažko liečia."

Sláva sa podobá kruhom na vode, ktoré sa stále rozširujú, až napokon celkom zmiznú."

"Vonkajšia krása je o to cennejšia, o čo viac skrýva vnútornej krásy."


SHAKESPEARE

 

"Kvapka medu priláka viac múch, než plný sud žlče."

"Človek, ktorý mal zbožnú matku, nemôže byť chudobný  "


".Maj vždy na pamäti, že tvoje vlastné odhodlanie uspieť je dôležitejšie než všetko ostatné. "

"Nikdy nehovor, že Boh je na našej strane, skôr sa modlite, aby sme my mohli byť na jeho strane. "

 " Nikto nemá takú dobrú pamäť, aby sa mohol stať úspešným klamárom. "

 

ABRAHAM LINCOLN

 

"Umelcom sa treba narodiť, rečníkom sa treba stať."

"Druhé myšlienky sú tie najlepšie."

"Najväčšmi sa previňuje človek, ktorý nechce vypočuť pravdu "


"Nie je nič neznesiteľnejšie ako hlupák, ktorý má šťastie."


"  Nijaké umenie nemôže napodobniť mnohotvárnosť prírody."


"To, čo robí človeka, je srdce."

 "Tým, ktorí sa chcú učiť, mnoho ráz škodí vážnosť učiteľov."

" Každý najmenej pozná sám seba..."


CICERO

 

"Aby vznikla duha je potrebne slnko i dazď. "

Ak človek nenasiel nič, preco by sa oplatilo umrieť ,nema preco ziť. "


"Boj s klebetou sa neda vyhrať, len prežiť"


"Čim sme silnejši tym viac maáe nepriateľov.preto musíme byť najsilnejší."

" Človek ma najväčšieho nepriateša sam v sebe."

 "Do kazdej veci sa treba hrnuť hlava -nehlava .Ostatne uz zariadi náhoda menom štastena. "

 

"Ked má človek strach prestáva myslieť. "

" Kto sa sám seba bojí,prežíva trvalé muky. "

" Lakomec je dobry pes,strazi majetok svojich dedičov."

 "Len ten, kto vie zniesť porážky, dokáze zniest aj úspechy."

" Ľudia premyslaju skor len pod tlakom nutnosti ako z potreby myslieť ".


MURPHY

 

 "Človeka posudzujeme skôr podľa jeho otázok, ako podľa jeho odpovedí."

 "Nutnosť hovoriť, rozpaky z toho, že niet čo povedať, a snaha byť duchaplný sú tri veci, ktoré dokážu zosmiešniť aj najväčšieho človeka."

" Optimizmus je taký zažratý názor, že všetko je dobre, aj keď je to zle."


 " Práca býva často matkou radosti."

 "Všetko v mojom tele je prostriedkom a cieľom, všetko je plné pružín, kladiek, hybných síl, hydraulických mechanizmov, rovnováhy kvapalín a chemických laboratórií. "

 "Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte svojich priateľov .


VOLTARIE

 

"V živote som videl hrozné veci a niektoré z nich sa naozaj stali."

 "Daj každému dňu šancu, aby sa stal nakrajším dňom tvojho života..."

 "Najviac strachu som si v živote prežil kvôli veciam, ktoré sa nakoniec nikdy nestali."

 "Nesťažujte sa a nehovorte stále o svojich problémoch - 80 percent ľudí to nezaujíma a 20 percent si myslí, že si to zaslúžite."

 " Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu."

 "Prívetivosť je signál, ktorý môžu počuť aj hluchí a prečítať aj slepí "


MARK  TWAIN


"..Zbabelosť je ,keď vieme,čo máme robiť a nerobíme to.."


 " Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia."

 " Prekonať zlé zvyky je možné len dnes, zajtra už nie."

 " Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."


KONFICIUS

 

 .