Choď na obsah Choď na menu
 


Palengue

Palenque (súdobý názov bol Lakamha' ) je významné mayské mesto v blízkosti rovnomenného súčasného mesta v severovýchodnej časti mexického štátu Chiapas. Pravdepodobne je to najkrajšia mayská lokalita.Předkolumbovské mesto a národný park Pal...enque leží v trópoch a je ukážkou svätyne z obdobia najväčšieho rozkvetu mayskej kultúry 500-700 rokov pnl Na dobových stavbách sú vyobrazené predovšetkým výjavmi z mayskej mytológie.Toto starodávne a súčasne záhadné mesto Mexika, ležiace uprostred pralesa v štáte Chiapas, blízko mestečka Palenque, je významnou mayskou pamiatkou, objavenou v roku 1773.
Nachádza sa tu na celkovej rozlohe cca 15 km2 približne 500 budov, z ktorých však nie všetky (cca 2/3) sú vykopané a odkryté.
Hlavná štruktúra s rozmermi 100x80 metrov je známa ako „Palác“ („El Palacio“). Jedná sa o komplex budov so štyrmi vnútornými nádvoriami spojených stĺporadím. Významnou časťou stavby je štvorposchodová Veža, postavená pravdepodobne za účelom astronomického observatória, či strážnej rozhľadni. „Palác“ bol v minulosti sídlom kráľov Palenque, snáď najznámejším bol Pacal.
Vedľa „Paláca“ stoja chrámové pyramídy ako Chrám slnka, jaguára, kríža, ale hlavne „Chrám nápisov“ („Templo de las Inscriptiones“). Ten stojí na 16 metrov vysokej pyramíde. Zaujímavosťou je, že „Chrám nápisov“ je jedinou pyramídou v Mexiku postavenou špeciálne ako hrobka. Našli sa tu totiž zvyšky mayského vládcu uloženého v 5 tonovom sarkofágu - pravdepodobne náčelníka Pacala, ktorý vládol v 6. storočí p.n.l., ale aj veľký poklad, súčasťou ktorého bola náčelníkova maska zo zlata, jadeitu, perlete a obsidiánu. Vo vnútri chrámu sa nachádzajú aj kamenné reliéfové dosky obsahujúce 617 hieroglyfov/nápisov, od čoho sa odvodzuje aj samotný názov stavby: „Chrám nápisov“. Nápisy zobrazujú dejiny Palenque a rodostrom kráľa Pacala.
Palenque je nádhernou ukážkou úžasnej vyspelosti mayskej kultúry. Všetko, čo je tu možné vidieť, bolo postavené bez kovových pomôcok, ťažných zvierat alebo kolesa.
Nádherná doska z Palenque

Vták quetzal z dažďových pralesov Strednej Ameriky je cenený pre svoje jasne sfarbené perá. Tieto, ak boli použité pre ozdobenie hada, predstavovali vznášajúcu sa dušu, znovuzrodenie, obrodu a večný život. Veľké las...túry kôrovcov boli používané ako „trúbky“ pre ohlásenie obradov a ďalších udalostí a tým symbolizovali „ovládanie vetra“.

Ako nepochopení boli títo ľudia génia po viac než 1250 rokov. Ich panteón bohov, zdanlivo uctievaný v tzv. pohanskej praxi a rituály, bol viac než to. Ich vodca, vládca Pacal, bol schopný používať týchto „bohov“ ako „hercov“ vo „veľkom divadle tvorenia“, teda „hre“, skrytej v jednotlivých obrazových rámcoch, ktoré zložené dokopy odhalili tajomstvo života a vesmíru. Zakódované obrazy vyšli na svetlo a umožnili samotným bohom vypovedať nielen dejiny Mayov, ale tiež posolstvo skrytej vedy veľmi vysokého rádu, ktorá vysvetľuje, ako slnko ovplyvňuje život na zemi.

Skryté rozprávanie na doske z Palenque popisuje príčinu života a smrti; cestu duše podsvetím; a ako sa duša človeka môže navrátiť k stvoriteľovi očistená, alebo klesne a vráti sa na zem pre ďalší pokus o očistenie skrze utrpenie.

Ďalšie rozprávanie, interpretované v súvislosti s prijímanými mytologickými predstavami, nám hovoria o „Rajoch“ (rôznych destináciách mŕtvych) a o „piatich dobách slnka“, z ktorých štyri skončili skazou. Iné rozprávajú o cykloch neplodnosti podnietených slnkom.
Poznáme tisíce mayských vyobrazení, ale len máloktoré obsahujú tieto skryté rozprávania. Doska z Palenque je „rosettskou doskou“ mexickej archeológie. Obsahuje inštrukcie k rozlúšteniu, ktoré je možné použiť pre iné predmety. Niektoré ďalšie rytiny obsahujú len bežné obrazy, ktoré sú púhymi alegóriami: napr. mnoho z nich zobrazuje „praktiky púšťania krvi“, dôkaz, ktorým nás moderní archeológovia presviedčajú, že títo ľudia neboli nič než barbari prepichujúci svoje penisy a jazyky špicami a tŕňmi, zvádzajúci krvavé bitky a bojujúci vo vojnách. Ako inak ale mohlo byť vyjadrené posolstvo o klesajúcej plodnosti, strate a potrebe menštruácie (krvi) pre budúcich ľudí, ako sme my?

V The Supergods (Veľbohovia) som rozptýlil „pohanský“ mýtus, tento výsmech jednému z najnadanejšiemu ľudu sveta. Za použitia rozlúštených inštrukcií z dosky v Palenque som ukázal, že mayské maľby, rovnako ako ich šperky a architektúra, tiež obsahujú skryté obrazy vypovedajúce skvelé príbehy o ich tradíciá
Veľké hadie mesto

Tento tajomný ľud sa usídlil v strednej Amerike, kde v 4. až 7. storočí vytvoril veľkú civilizáciu. Najznámejšia je odľahlá oblasť juhozápadného Mexika, kde bádatelia objavili najslávnejšie mesto Palenque. Bolo postavené zo... žiarivo bieleho vápenca, s precíznosťou renesančných staviteľov, sú v ňom pyramídy, chrámy a paláce, ohromí každého, kto ho vidí, aj keď je zarastené džungľou. Ruiny ktosi pomenoval Veľkým hadím mestom v intencii miestnych mýtov.

Palenque jeho obyvatelia okolo roku 750 náhle opustili. Kam odišli a prečo, doteraz ostáva záhadou. Aj ich ďalšie mestá boli ponechané napospas džungli. Nakoniec celá mayská civilizácia zanikla náhle v 9. storočí. Medzi zaujímavosti patrí, že budovy v Palenque boli schválne zasypané štrkom, takže zostali celé uchránené, akoby boli konzervované. Musel to byť zámer, veď to boli tony kameňa, ktorý bolo treba priviesť a všetko s jediným cieľom zasypať opustené mesto. Podľa všetkého Mayovia svoj zánik predpokladali. Svoje posolstvá zakódovali do náhrobnej dosky v pyramíde v Palenque, ale aj do architektonických prvkov a svojho umenia, všetko v číselnom systéme.
ch a dejinách.