Choď na obsah Choď na menu
 


Archa zmluvy existuje

14. 8. 2010

Stáročia sa kresťanský svet snaží preskúmať tajomstvo osudov Archy
zmluvy, najväčšej svätosti judaizmu, ktorú celé pokolenia uchovávali v
jeruzalemskom chráme.Archa v súlade s biblickými odkazmi bola svedectvom
 a symbolom Božích zákonov, vyrytých na tabuliach, ktoré od Stvoriteľa
dostal Mojžiš na hore Sinej. Okrem iného sa preslávila tým, že z nej
vyžarovala tajomná, nezvyčajná sila. To vďaka nej padli múry Jericha a
zástupcovia Kananejských sa dali na útek...
To ona spôsobila nákazu a podnietila oheň... Po zbúraní chrámu však Archa bez stopy zmizla.  

  Nečudo, že stáročia deptali Svätú zem nespočetné zástupy hľadačov
Archy v snahe natrafiť čo len na stopu „zdroja Božej moci", ktorá by im
zabezpečila absolútnu moc. Svojho času hľadali Archa zmluvy aj rytieri
templárskeho rádu.  
  Je známe, že na mieste, kde kedysi stál
Šalamúnov chrám, objavili záhadný artefakt, ktorý mohol byť fragmentom
zmiznutej Archy. Zaujímavý úlomok priviezli do Európy. Začiatkom 14.
storočia, keď sa začal pohon na templárov  
  a rád bol zničený, cenná trofej zmizla.  

  Podľa najnovšej hypotézy dánskych a britských vedcov templári ukryli
svoje najväčšie cennosti pravdepodobne na ostrove Born-holm v Baltickom
mori. Možnože tam spočíva aj nesmierne cenná relikvia - kúsok Archy. Iní
 bádatelia sú presvedčení, že poklady templárov sú skryté v Škótsku,
ďalší, že v Španielsku a dokonca v Kanade. Mnohí sú presvedčení, že
Archa zmluvy sa nachádza v Etiópii.  
    
  Záhada komory pod pahorkom Moria  

  V osemdesiatych rokoch sa však objavili náznaky, ktoré bádateľov
opodstatňovali k zásadnejším hypotézam o mieste úkrytu Archy. Umožnili
to vykopávky v jaskyniach v blízkosti Jeruzalema. V roku 1978 neúnavný
hľadač Archy americký archeológ Ron Wyatt dospel k názoru, že - pretože
Nabuchodonozor sa nestihol zmocniť Archy a Babylončania ju nevyviezli
ako vojnovú korisť - celkom iste spočíva v jednej z jaskýň, akých je v
okolí mesta veľa. Za dva roky preskúmal už známe jaskyne v blízkosti
Golgoty a hľadal v nich skrytý prechod do iných jaskýň. Nakoniec sa mu
podarilo dostať sa do § veľkej komory pod pahorkom Moria. V januári 1982
 natrafil na jaskyňu, kde sa mohla nachádzať Archa zmluvy. Ako spomína
vo svojich rozhovoroch, v jaskyni uzrel zvyšky zvieracích koží. Vo
svetle lampy zbadal spráchnivené drevené drážky ležiace pod kameňmi.
Zvyšky koží skrývali zlatom obitý stôl, na okrajoch pokrytý majstrovským
 ornamentom. Zobrazoval prepletajúce sa kvety a plody granátovníka.  
    
  Strážili ju anjeli  

  Po istom čase, keď sa len ťažko pretlačil medzi skalami, zbadal čosi,
čo pripomínalo kamenný sarkofág. Platňa, ktorá ho pokrývala, praskla
napoly, menšia časť bola odtlačená nabok a odhaľovala vnútro kamennej
skrine. Žiaľ, kryt sarkofágu sa nachádzal tesne pod stropom jaskyne a
bádateľ nestihol nazrieť dovnútra. Neskôr ešte trikrát vstúpil do komory
 v snahe sfotografovať nálezisko, ale snímka bola zakaždým buď
rozmazaná, alebo príliš osvetlená. Nakoniec si zobral so sebou
videokameru. V roku 1999 svojmu priateľovi povedal: „Vždy som prichádzal
 do komory rovnakým spôsobom, cez ten istý vchod. Tentoraz bol interiér
jaskyne celkom zmenený. Vnútrajšok bol očistený od kameňov a zvnútra
jaskyne vychádzal zvláštny jas. Archa stála oproti východnej stene
komory. Zvyšok vybavenia svätyne sa nachádzal aspoň napohľad na svojom
mieste. Všetky ostatné predmety ležali spolu na boku. Stena hneď za
Archou pôsobila ako blok kryštálu meniaci farby... Vtedy som zbadal tých
 štyroch ľudí - štyroch celkom všedné oblečených mladých ľudí...
Povedali mi, že sú anjeli, ktorým zverili ochranu Archy zmluvy a ešte
neprišiel čas, aby ju ľudia mohli uvidieť..." Pol druha mesiaca po tom,
čo VVyattov priateľ začal písať článok o peripetiách, ktoré sprevádzali
hľadanie Archy, hrdina  
  jeho príbehu zomrel v memphiskej nemocnici
 na rakovinu... V poslednom interview, ktoré poskytol pred smrťou
časopisu World Net Daily, Wyatt pripustil, že Archu spolu s inými
kultovými predmetmi, ktoré pochádzali z prvého jeruzalemského chrámu,
Židia skryli ešte pred dobytím mesta Babylončanmi, čiže asi 600 rokov
pred ukrižovaním Krista a že naďalej sa nachádza na tom istom mieste.
Veď dodnes je pod Jeruzalemom labyrint komôr a tunelov... V súčasnosti v
 diele „objaviteľa Archy" pokračuje organizácia Archeologické výskumy
Wyatta v štáte Tennessee. A hoci, ako to už býva, nechýbajú kritické
hlasy, Wyatt má veľa prívržencov, ktorí sú presvedčení, že bol prvým
človekom, ktorý po stáročiach uvidel legendárnu truhlicu (a doplatil na
to životom, veď mnohí predpokladajú, že je rádioaktívna). Žiaľ, ani
skeptici, ani prívrženci zatiaľ nemôžu poskytnúť žiadne dôkazy na
podporu svojich tvrdení.