Choď na obsah Choď na menu
 


Jaký je vztah mezi popsaným hliněným diskem vykopaným z trosek královského paláce na Krétě ve Středomoří a hliníkovým pásem odkrytým v hrobce čínského válečníka, který zemřel v roce 297? př.n.l. Po pravdě řečeno předměty spolu mohou být propojeny přinejmenším třemi způsoby.

Za prvé, oba byly nalezeny věznamnými archeology. Za druhé, jejich objev vyvolal desetiletí debat mezi zmatenými vědci, badateli a odborníky na středověké jazyky. Za třetí, jedna teorie může dát odpověď na dvě znepokojivé záhady.

Důkazy
Disk byl objeven během vykopávek v roce 1908 v rozlehlém paláci ve Phaistosu na Krétě. O několik let dříve našel britský archeolog sir Arthur Evans pozůstatky jednoho z evropských nejpřednějších a nejkrásnějších měst v Knossu na severu ostrova. Věřil, že tento palác, rozkládající se na pěti akrech a zdobený propracovanými freskami a chlubíci se promyšleným vodovodním systémem, byl sídlem legendárního krále Minoa, držitele Minotaura. Evans věřil, že mínojská kultura vzkvétala tak 2000 let př.n.l. a vykopal důkazy naznačující , že tento zlatý věk byl náhle násilně ukončen v roce 1450 př.n.l., pravděpodobně jako důsledek zemětřesení nebo výbuchu sopky. Dalším centrem mínojské kultury byl Phaistos, kde roku 1908 objevil italský archeolog Luigi Perniere disk. Obě mínojská města byla celá poseta popsanými hliněnými disky. Evans identifikoval dva výrazné jazyky, které se staly známe jako lineární písmo A a lineární písmo B. Lineární písmo A zatím nikdo nerozluštil, ale v padesátých letech skvělý amatérský badatel z Velké Británie vyluštil jazyk lineárního písmy B.

Nicméně disk z Phaistosu je jiný. Liší se od ostatních mínojských disků ze tří důvodů: 1. hlína byla vypálená, 2. pyl psán třetím jazykem, 3. 241 symbolů, které se vinou kolem disku, bylo do hlíny otištěno, přičemž ten kdo je tiskl měl k dispozici 45 různých razníků. Klíčovým problémem je, že neexistuje žádné vodítko, kterým směrem spirálově psanou zprávu číst (někteří vědci prohlašují, že ji vyluštili čtením z prostředku druzí naopak čtením od krajů). Pás byl vykopán na druhé půlce světa ve městě I-sing v provincii Źiang-su v Líně. Mezi věcmi nalezenými v roce 1952 v hrobce vědce a válečníka zvaného generál Lou byly pozůstatky kovového pásu. Chemici v blízké univerzitě v Nankongu fragment analyzovali a určili, že se jedná o hliník. Trochu šok, protože výroba hliníku se slavila na Západě počátkem 19. století, tedy více než 1 500 let po demisi generála Loua v roce 297.

TEORIE
Disk z Phaistosu byl:
1) Podle profesora z university Brandies ve Spojených státech jde o náboženský text. Napsal:"Ačkoli jsme vzdáleni od úplného a jednotlivého dešifrování Phaistasova disku, domnívám se, že obsahuje náboženský text spjatý s Baalovou svatyní ve Phaistově paláci."
2) Podle názorů uznávaného odborníka na mínojskou kulturu sira Arthura Evanse jde o hymnus na bohyni země.
3) Mapa cest pro poutníky ukazující cestu do svatyně a chrámů na Krétě.
4) Vojenský seznam.
5) Zpráva o cestě přes Saharu v severní Africe.
6) Astronomický věštník. Tuto teorii navrhl americký badatel Leon Pomerance, který věděl, že některé starověké společnosti znázorňovaly vesmír jako kruh. Mohl by tedy kruh znázorňovat Nebesa? Také si všiml, že některé piktografy jako kruh se sedmi tečkami, hadí ocas a orel se velmi podobají piktografům na staroegyptských hvězdných mapách. L. Pomerance zakreslil postavení piktografických skupin na Phistově disku a potom donutil planetárium, aby se pokusilo zrekonstruovat noční nebe nad Krétou v době zhruba před 4000 lety, tedy v době údajného vzniku disku. Tři souhvězdí, Plejády, Serpens Cauda a Aguila se objevily v tom samém pořadí jako na disku.Na objevení hliníku ve starověké čínské hrobce není nic zázračného, neboť:

1) Číňané měli prostředky na výrobu hliníku, ale nejsou žádné důkazy, které by potvrdily prostředky, kterými by mohli vyrábět v té době hliník.
2) Návštěvníci z vesmíru vysvětlili pozemšťanům, jak na to. Tuto teorii podporuje i Erich von Düniken.
3) Pás byl vyroben z přírodního hliníku. Zastánci této teorie tvrdí, že "přírodní" naleziště hliníku byla objevena v těžební oblasti čínské provincie Kuej-čou.
4) Při svých pokusech s kovy mohli hliník objevit náhodně čínští alchymisté.
5) Mají to na svědomí vykrádači hrobů. Sia Nai usuzuje, že kousky hliníku "mohly být do hrobky dodané nedávno, ještě před začátkem vědeckých vykopávek a pravděpodobně tam nepatří."

Která teorie je tedy schopná vyřešit obě záhady? Jednoduše ta, že archeologové byli obelstěni a že oba předměty, Phaistův disk i nankingský pás, byly tajně smíchány a autentickým archeologickým nálezem. Phaistův disk je v porovnání s většinou tabulek podivně tenký, a obrazně řečeno vypadá poloupečeně. Má zvláštní barvu. Asi se jedná jen o nějaký žert. V roce 1986 prozkoumali chemici případ nankingského pásku. Dospěli k názoru, že neexistuje možnost, že by staří Číňané byli s to vyrobit tak čistý hliník. Obojí asi bude akademický žert.